Een sieraad in de kleurloze winter

Hoewel overwegend zwart-wit en een beetje grijs, geeft de Klapekster toch altijd een beetje kleur aan deze donkere dagen. In de Ooijpolder bij Nijmegen overwintert de laatste jaren steevast een Klapekster in het cultuurlandschap van het Circul. In dit muizenrijke jaar moet het voor deze kleine rover geen probleem zijn om de winter door te komen. Bij dit exemplaar zijn een paar struiken favoriet. Heel soms, zoals in dit geval, komt hij naar een meidoorn vlak langs de weg. Hier kijkt hij even wie daar in die auto zit. Even later gaat ie al biddend weer op jacht. Een sieraad in de winter.

Klapekster in meidoorn | Circul | Ooijpolder | Gld | 1 dec 2019


© 2021 HARVEY VAN DIEK


website made by Radstaak Media Support