harveyvandiek.nl harveyvandiek.nl Home
Exposities
Publicaties
Biografie
Contact
 

Publicaties


KNNV-boekje Weidevogels in beeld (2004)

KNNV-boekje Broedvogels in beeld (2005)

KNNV-boekje Tuinvogels in beeld (2003)

Vogeltrekboek (SOVON 2001)

Mourik 2004 nummer 1, Verenigingsblad van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.

SOVON-Nieuws 2005 nummer 4

Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming Nederland 2005)

Atlas van de Nederlandse Broedvogels (SOVON 2002)
klikfraude detectie