harveyvandiek.nl harveyvandiek.nl Home
Exposities
Publicaties
Biografie
Contact
 

Helgoland


Zwarte Zeekoet

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw

Sneeuwgors

Sneeuwgors

Sneeuwgors

Roodborsttapuit

Paarse Strandloper

Middelste Jager

Koperwiek

Koperwiek

Keep

Keep

Bonte Kraai x Zwarte Kraai

Bonte Kraai x Zwarte Kraai

Heggenmus

Goudhaan

Goudhaan

Frater

Drieteenstrandloper

Bonte Kraai

Aalscholver

Zeekoet

Steur

Noordse Stormvogel

Noordse Stormvogel

Konijn

Kneu

Kneu

Jan-van-gent

Jan-van-gent

Jan-van-gent

Jan-van-gent

Engelse Kwikstaart

Engelse Kwikstaart

Engelse Kwikstaart

Eider

Eider

Eider

Eider

Citroenkwikstaart

Citroenkwikstaart

Citroenkwikstaart

Zwarte Zeekoet

Zwarte Kraai

Zeehonden en mensen gaan prima samen

Zeehonden doen hun middagdutje

Zanglijster

Op de uitkijk vanaf de rots

Vogelaars zoeken een dwerggors

Vogelaars kijken over zee

Vogelaars en vliegen gaan prima samen

Vliegtuig landt op Dune

Boulevard Unterland

Turkse Tortel

Tjiftjaf

Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw heeft zich in de nesten gewerkt

Spreeuw

Spreeuw

Voetbalveld

Sperwergrasmus

Sperwergrasmus

Slechtvalk

Slechtvalk

Slechtvalk

Slechtvalk

Ruigpootbuizerd

Ruigpootbuizerd

Ringmus

Pestvogel

Pallas' Boszanger

Pallas' Boszanger

Pallas' Boszanger

Paapje

Noordse Kauw

Kramsvogel

Kramsvogel

Keep

Keep

Bonte Kraai x Zwarte Kraai

Grote Gele Kwikstaart

Graspieper

Goudvink

Gewone Zeehond

Grijze Zeehond

Boomleeuwerik

Barmsijs spec.

Zanglijster

Tapuit

Strandleeuwerik

Sneeuwgors

Smelleken

Roodmus

Roodmus

Roodmus

Roodkeelpieper

Graspieper

Graspieper

Bonte Strandloper

Bokje

Bladkoning

Bladkoning

Bladkoning

Bladkoning

Bladkoning

Wespendief

Sijs

Roodpootvalk

Roodmus

Paapje

Kruisbek

Kneu

Jan-van-Gent

Grauwe Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Grauwe Klauwier

Eider

Drieteenmeeuw

Bosrietzanger

Bosrietzanger

Bonte Kraai (hybride)

Beflijster

Beflijster

Coal Tit

Coal Tit

Common Guillemot

Song Thrush

Long-tailed Tit

Long-tailed Tit

Firecrest

Short-eared Owl

Short-eared Owl

Short-eared Owl

Chiffchaff

Chiffchaff

Chiffchaff

Wheatear

Eurasian Treecreeper

Eurasian Treecreeper

Horned Lark

Starling

Starling

Rock Pipit

Rock Pipit

Redwing

Fieldfare

Fieldfare

Fieldfare

Redwing

Redwing

Redwing

Red-breasted Flycatcher

Great Grey-Shrike

Humes Yellow-browed Warbler

Humes Yellow-browed Warbler

Greenfinch

Bullfinch

Goldcrest

Goldcrest

Goldcrest

Common Seal

Common Redstart

Twite

Twite

Twite

Twite

Twite

Twite

Twite

Twite

Little Bunting

Little Bunting

Sanderling and Dunlin

Lesser Whitethroat

Lesser Whitethroat

Wood Lark

Dunlin

Razorbill

Roodborst

Groenling

Kneu

Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

Goudhaan

Ringmus

IJsgors

Witkopstaartmees

Strandleeuwerik

Steenloper en Drieteenstrandloper

Steenloper

Roodborsttapuit

Grote Barmsijs

Grote Barmsijs

Grote Barmsijs

Kanoet

Dwerggors

Drieteenstrandloper

Bonte Strandloper

Bokje
klikfraude detectie